Da li su proizvodi sigurni za životinje i ljude sa alergenima?

Da, budući da su biljke 100% prirodne, proces stabiliziranja uključuje biljni glicerin i prehrambene boje, što ih čini sigurnima za životinje i ljude.

Odgovori