Koliki je životni vijek proizvoda?

Kao rezultat procesa očuvanja, životni vijek naših proizvoda može iznositi i do 10 godina ako su zadovoljeni pravi uvjeti tijekom brige o njima.

Odgovori